ĐÈN ỐP - ÂM TRẦN - Array

ĐÈN ỐP - ÂM TRẦN - Array

ĐÈN ỐP - ÂM TRẦN - Array

ĐÈN ỐP - ÂM TRẦN - Array

ĐÈN ỐP - ÂM TRẦN - Array
ĐÈN ỐP - ÂM TRẦN - Array
Hotline : 0915 173 099

ĐÈN ỐP - ÂM TRẦN

Đèn led ốp nổi vuông

Đèn led ốp nổi vuông

Tên SP: Đèn led ốp nổi vuông
* 12W: 145x170mm
* 18W: 205x225mm
* 24W: 280x300mm
***Ánh sáng: Trắng và vàng
Đèn âm trần đế đen - Mặt nhủ

Đèn âm trần đế đen - Mặt nhủ

Tên SP: Đèn âm trần đế đen - Mặt nhủ
* 7W 90x110mm
* 9W 90x110mm
***Ánh sáng: 3 chế độ
Đèn âm trần siêu mỏng vuông (Panel)

Đèn âm trần siêu mỏng vuông (Panel)

Tên SP: Đèn âm trần siêu mỏng vuông (Panel)
* 6W: 100x120mm
* 9W: 125x145mm
* 12W: 145x170mm
* 18W: 205x225mm
* 24W: 280x300mm
*** Ánh sáng: Trắng, vàng và 3 màu
Âm trần siêu mỏng tròn

Âm trần siêu mỏng tròn

Tên SP: Âm trần siêu mỏng (Panel)
* 6W: 100x120mm
* 9W 125x145mm
* 12W 150x170mm
* 18W 205x225mm
* 24W 280x300mm
**Ánh sáng: Trắng, vàng và 3 màu
Đèn âm trần viền bạc

Đèn âm trần viền bạc

Tên SP: Đèn âm trần viền bạc
* 7W: 90x120mm
* 9W: 100x140mm
*** Ánh sáng: 3 chế độ
Đèn âm trần viền vàng

Đèn âm trần viền vàng

Tên SP: Đèn âm trần viền vàng
* 7W: 90x120mm
* 9W: 100x140mm
*** Ánh sáng: 3 chế độ và ánh sáng trắng
Đèn led ốp nổi tròn

Đèn led ốp nổi tròn

Tên SP: Đèn led ốp nổi tròn
* 12W: 145x170mm
* 18W: 205x225mm
* 24W: 280x300mm
***Ánh sáng: Trắng và vàng
Đèn âm trần đế nhôm

Đèn âm trần đế nhôm

Tên SP: Đèn âm trần đế nhôm
* 7W: 90x120mm
* 9W: 100x140mm
***Ánh sáng: 3 chế độ

Tin tức - sự kiện

Video - clips

Panpage - facebook