Phích cắm - cầu chì - bảng nhựa - công tắc - Array

Phích cắm - cầu chì - bảng nhựa - công tắc - Array

Phích cắm - cầu chì - bảng nhựa - công tắc - Array

Phích cắm - cầu chì - bảng nhựa - công tắc - Array

Phích cắm - cầu chì - bảng nhựa - công tắc - Array
Phích cắm - cầu chì - bảng nhựa - công tắc - Array
Hotline : 0915 173 099

Phích cắm - cầu chì - bảng nhựa - công tắc

Phích cắm nhôm xi vàng

Phích cắm nhôm xi vàng

Tên SP: Phích cắm tròn PN
Ty nhôm xi vàng
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
1100W - 220V
Phích cắm dẹp PD

Phích cắm dẹp PD

Tên SP: Phích cắm dẹp PD
Tiếp điểm thau
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
1100W - 220V
Phích nối âm PC

Phích nối âm PC

Tên SP: Phích nối âm PC
Tiếp điểm thau
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
Có lò xo chống giãn
1100W - 220V
Phích cắm tròn PT

Phích cắm tròn PT

Tên SP: Phích cắm tròn PT
Tiếp điểm thau
Nhựa PC chịu nhiệt cao
1100W - 220V
Phích cắm tròn 4.5L

Phích cắm tròn 4.5L

Tên SP: Phích cắm tròn 5L
Tiếp điểm thau
Nhựa PC chịu nhiệt cao
1100W - 220V

Tin tức - sự kiện

Video - clips

Panpage - facebook