Ổ cắm - Array

Ổ cắm - Array

Ổ cắm - Array

Ổ cắm - Array

Ổ cắm - Array
Ổ cắm - Array
Hotline : 0915 173 099

Ổ cắm

Ổ cắm 3 lỗ không dây A31N (Đế Ngà)

Ổ cắm 3 lỗ không dây A31N (Đế Ngà)

Tên SP: Ổ cắm 3 lỗ A31N (Đế Ngà)
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
Có khoen gài chống giãn
2200W - 220V
Ổ cắm 3 lỗ không dây A31Đ (Đế Đen)

Ổ cắm 3 lỗ không dây A31Đ (Đế Đen)

Tên SP: Ổ cắm 3 lỗ A31Đ (Đế Đen)
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
Có khoen gài chống giãn
2200W - 220V
Ổ cắm 3 lỗ không dây A32

Ổ cắm 3 lỗ không dây A32

Tên SP: Ổ cắm 3 lỗ A32
Linh kiện thép chống gỉ
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
2200W - 220V
Ổ cắm 2 lỗ 3 chấu không dây A23-01

Ổ cắm 2 lỗ 3 chấu không dây A23-01

Tên SP: Ổ cắm 2 lỗ 3 chấu A23
Linh kiện thép chống gỉ
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
2200W - 220V
Ổ cắm 2 lỗ 3 chấu không dây A23

Ổ cắm 2 lỗ 3 chấu không dây A23

Tên SP: Ổ cắm 2 lỗ 3 chấu A23
Linh kiện thép chống gỉ
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
2200W - 220V
Ổ cắm 2 lỗ không dây A21

Ổ cắm 2 lỗ không dây A21

Tên SP: Ổ cắm 2 lỗ A21
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
Có khoen cài chống giãn
2200W - 220V
Ổ cắm 3 lỗ không dây a36

Ổ cắm 3 lỗ không dây a36

Tên SP: Ổ cắm 3 lỗ A36
Linh kiện đồng chống gỉ
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
Lò xo bung đàn hồi
2200W - 220V
Ổ cắm 3 lỗ không dây a37

Ổ cắm 3 lỗ không dây a37

Tên SP: Ổ cắm 3 lỗ A37
Linh kiện đồng chống gỉ
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
Lò xo bung đàn hồi
2200W - 220V
Ổ cắm 3 lỗ không dây a35t

Ổ cắm 3 lỗ không dây a35t

Tên SP: Ổ cắm 3 lỗ A34
Linh kiện đồng chống gỉ
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
Có khoen cài chống giãn
2200W - 220V
Ổ cắm 3 lỗ có dây loại 10m

Ổ cắm 3 lỗ có dây loại 10m

Tên SP: Ổ cắm 3 lỗ A35
Có màng che bảo vệ
Linh kiện đồng có khoen gài chống giãn
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
2200W - 220V
Ổ cắm 3 lỗ có dây loại 5m

Ổ cắm 3 lỗ có dây loại 5m

Tên SP: Ổ cắm 3 lỗ A35T
Có màng che bảo vệ
Linh kiện đồng có khoen gài chống giãn
Nhựa ABS chịu nhiệt cao
2200W - 220V

Tin tức - sự kiện

Video - clips

Panpage - facebook